Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Επιβαρύνουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την θέση τους!
«Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;» (1Κορ. 1, 20).


Εἶπε ὁ Αγουστνος Καντιώτης:
«κτς τν λλων αρέσεων, α ποαι πρέπει ν καταδικασθον, εναι κα αρεσις, ποία π διαπρεπος ειμνήστου εράρχου τς λλαδικς κκλησίας νομάσθη αρεσις τν αρέσεων. Εναι σύγχρονος αρεσις, γέννημα τς πνευματικς συγχύσεως τν μερν μας. Τ νομα τς Αρέσεως; Οκουμενισμός»! (ἐδῶ)
Στὰ γνωστὰ τὰ ὀνόματα τῶν συγχρόνων Πατέρων καὶ Ἁγίων ποὺ ἔχουν διαπιστώσει τὴν ὕπαρξη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ –μὲ πρῶτον τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς– καὶ τὸν ἔχουν καταδικάσει, προστίθεται τώρα κι ἄλλη μιὰ μαρτυρία, τὴν ὁποία μᾶς παρουσιάζει ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος. Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος Καντιώτης –γράφει– μᾶς βεβαιώνει ὅτι, πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, διαπρεπὴς ἀείμνηστος Ἱεράρχης, εἶχε ὀνομάσει τὸν Οἰκουμενισμὸ «αἵρεση αἱρέσεων»!
Δὲν καταλαβαίνει, ὅμως, ἄραγε ὁ π. Παῦλος καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, ὅτι κάθε φορὰ ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὕπαρξη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπιβαρύνουν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν θέση τους; Ἁπλούστατα γιατὶ, ἀντὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, κοινωνοῦν μαζί τους, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου