Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ, ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ “ΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ” ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ του Θεολογου Νικολαου Πανταζη

1. Τον αυταρχικό και Εωσφορικό Παπισμό κατεδίκασε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας το 843 μαζί με ΟΛΕΣ τις αιρέσεις και τους αιρετικούς, αναθεματίζοντας “και τοις συνδευδοκούσιν αυτών!” Συνευδοκώ σημαίνει συμφωνώ, αποδέχομαι και συνεχίζω να κοινωνώ, επικυρώνοντας την αποδοχή της αιρέσεως διά της κοινωνίας και Μνημονεύσεως!
2. Η Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως τού 867 κατεδικάζει τον Παπισμό και όλες τις διδασκαλίες ως ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ετεροδιδασκαλίας και καινοτομίας, κατεδικάζει τον Πάπα Νικόλαο Α’ και των συμφρονούντων αυτώ και των απεσταλμένων αυτού εις Βουλγαρίαν με καθαίρεσιν, ανάθεμα και αφορισμό!
3. Η Μεγάλη και Ογδόη Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 879 αναθεματίζει τον Παναιρετικό Παπισμό και όσους Πάπες στο μέλλον τολμήσουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι. Είναι όχι μόνο κατάκριτοι και ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ αλλά και ΑΠΟΒΛΗΤΟΙ. Αποβάλλω σημαίνει απαρνόυμαι, απορρίπτω και ξεπετώ, αποκόπτω και ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩ! Οι σύγχρονοι συμβιβασμένοι οικουμενιστές ιεράρχες όχι μόνο δεν πειθαρχούν στους Ιερούς Κανόνες και δεν ΑΠΟΒΑΛΟΥΝ τους αιρεσιάρχες αλλά τους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ “εις τόπον και τύπον Χριστού”, τους Μνημονεύουν εξ Ωραίας Πύλης εν πλήρη ιερατική καταστολή ως “κανονικούς επισκόπους” ενώ το ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ τους κατονομάζει ΨΕΥΔΕΠΟΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ.
4. Τον αυταρχικό και Εωσφορικό Παπισμό ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ οριστικώς η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1054, κατά την διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα και το οριστικόν Σχίσμα. Το σχίσμα αυτό δεν είναι ένας πονηρός, παράλληλος ισόκυρος και ισοδύναμος διαχωρισμός μιας ευθείας γραμμής που μετατρέπεται σε σχήμα “Υ”, αλλά μια αιρετική λοξοδρόμιση και οριστική ΑΠΟΚΟΠΗ μίας πλευράς από την Κύρια και Αποκλειστική Οδό, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΡΜΟ της Αληθείας! Δεν έχουμε “δύο αδελφές εκκλησίες” όπως διακηρύττει ο Αιρεσιάρχης πατριάρχης Βαρθολομαίος και όπως αποδέχονται οι σύγχρονοι “Αντι-οικουμενιστές” διατηρούντες κοινωνία μαζί του!
5. Τον ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ και Εωσφορικό Παπισμό ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ και Αγία και Μεγάλη 9η Οικουμενική Σύνοδος του 1341. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεαρχείω Νεύματι, τόλμησε και ΔΙΕΚΟΨΕ το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του Λατινόφρονος και Οικουμενιστού αυτού Πατριάρχου, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ και “αναθεματίστηκε εις κόλασιν αιωνίαν”. Οι σύγχρονοι “Αντι-Οικουμενιστές” παρουσιάζουν και διαφημίζουν τον μηδαμινό και ευτελή εαυτό τους ΑΝΩΤΕΡΟ και Αγιοπατερικότερο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, συνεχίζοντας κοινωνία με αυτούς από τους οποίους πρέπει να ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ.
6. Επίσης και η Αγία Σύνοδος του 1347 7. η Αγία Σύνοδος του 1351. 8. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1440 9. η Αγία Σύνοδος της Ρωσίας το 1441 10. η Αγία Σύνοδος των Ιεροσολύμων το 1443 11. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1450 12. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1484 στην οποία οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απεκήρυξαν την ψευδοσύνοδο της Φλωρεντίας. 13. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1722 η οποία ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ τους Λατινόφρονες οι οποίοι συμβιβάζοντια με τα «της Λατινικής κακοδοξίας και κακοφροσύνης τα δόγματα» και αποφαίνεται ότι οι Λατίνοι δι’ αυτών «εξαπατώσι τους απλουστέρους, ευγάνοντές τους από τα ευσεβή Δόγματα της τού Χριστού Εκκλησίας και σύροντές τους αθλίως εις τον βυθόν της απώλειας» 14. η Αγία Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 1727 αποκηρύσσει τας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου