Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

"Κρεῖσσον λέοντι συνοικεῖν ἢ ἀνθρώπῳ ὑπερηφάνῳ"...Εἶδα κάποιον μοναχὸ ποὺ μέσα στὴν ἐκκλησία πολεμήθηκε ἀπὸ τὸν δαίμονα τῆς ἀκηδίας ποὺ τὸν ἔριξε στὸν ὕπνο. Ξαφνικὰ βλέπω τὸν δαίμονα τῆς κενοδοξίας νὰ διώχνῃ τὸν δαίμονα τῆς ἀκηδίας καὶ νὰ στέλνῃ τὸν μοναχὸ στὸ ψαλτήριο. Καὶ ἐνῶ πρώτα νύσταζε, τώρα ἦταν καλλίφωνος. 
Καὶ ἀπόρησα καὶ εἶπα: "Ποιὸς δαίμονας εἶναι δυνατότερος;''.
Πολλὲς φορὲς ἀκόμη καὶ ἡ συναναστροφὴ μὲ ἐμπαθὴ ἄνθρωπο μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ἐμπάθεια.  
Γι᾿ αὐτὸ καὶ τονίζουν οἱ Πατέρες: "Κρεῖσσον λέοντι συνοικεῖν ἢ ἀνθρώπῳ ὑπερηφάνῳ".
Ύπερηφάνῳ μὴ συνοικήσῃς διὰ νὰ μὴν ἀφαιρεθῇ ἀπὸ πάνω σου ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν παθῶν εἶναι μεγάλη. 

(Κλίμαξ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου)

ΠΗΓΗ: http://diadiktyakhpaterikhsaghnh.blogspot.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου