Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού Θεού Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός Ζαφείρης


Χριστούγεννα! «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16). Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άπειρος Θεός γίνεται άνθρωπος για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον φέρει στον τόπο Θεού, στο χώρο του παραδείσου.
Χριστούγεννα! Ημέρα χαρμόσυνος για όλη την ορθόδοξη εκκλησία, για όλους τους χριστιανούς. Εορτάζουμε την γέννηση του Ιησού Χριστού εκ της Παρθένου Μαρίας, τη θεία ενανθρώπηση στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Εορτάζουμε τη φανέρωση του Θεού στον κόσμο, όπου με τη θεία γέννηση Του γίνεται Θεάνθρωπος, δηλ. Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός, Υιός του Θεού έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Εορτάζουμε την Αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. «Ούτως γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιωάν. γ΄ 16). Άπειρη η Αγάπη του Θεού δια της Θείας ενανθρωπήσεως του Υιού Θεού.
Μυστήριο μέγα η θεία ενανθρώπηση του Υιού του Θεού! Ο Λόγος του Θεού σαρκούται «δι ‘ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν».
Μέγα θαύμα! Ο αιώνιος και απρόσιτος Θεός γίνεται άνθρωπος. Άφησε την ουράνια δόξα Του για να ταπεινωθεί από τα πλάσματά Του. Ο φιλάνθρωπος Θεός με την ενανθρώπησή Του μας δείχνει το μεγαλείο της θεϊκής αγάπης Του προς τον άνθρωπο. Κατέβηκε στη γη χωρίς την ουράνια δόξα Του και εισήλθε στην αμαρτία του κόσμου ως αναμάρτητος για να ανασύρει τον άνθρωπο από την πτώση του με τη δική Του Θεϊκή προσφορά, δίνοντας το αίμα Του για τη λύτρωσή του. Ο Υιός του Θεού αφήνεται να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία λαμβάνοντας θεανθρώπινη ζωή.
Μυστήριο Μέγα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ενώνεται η θεία και η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος υιός του Θεού κατά χάριν, να ομοιωθεί του Θεού, να θεωθεί. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να φανερωθεί στον κόσμο το Άγιον Πνεύμα δια της Θεανθρώπινης εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι σώμα του Χριστού που λυτρώνει τον πιστό και τον ενώνει με τον Κύριον. Ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος για την σωτηρία του κόσμου. Γίνεται άνθρωπος για να προσφέρει στον άνθρωπο τη σωτηρία του, την εν Χριστώ ζωή, τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος στην ζωή του, για να θεωθεί, να γίνει άγιος ενώπιον του Θεού.

Ο Θεός σαρκούται για να αποκαταστήσει την φθαρείσα ανθρώπινη φύση και να αποκτήσει ο άνθρωπος τη χάρη προ της πτώσεως των πρωτοπλάστων και να ανέβει πνευματικά δια της θεώσεώς του. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να ενώσει τη θεία με την ανθρώπινη φύση, με σκοπό να ενώσει τον άνθρωπο με το Θεό δια της θείας ενανθρωπήσεώς Του. Ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος στο θάνατο της απώλειας χωρίς την ενανθρώπηση του Υιού του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός γίνεται το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από την αμαρτία στη χάρη. Αμαυρώθηκε η εικόνα του ανθρώπου δια της πτώσεως των πρωτοπλάστων και η αποκατάσταση επιτεύχθη δια της θείας ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού. Με την σάρκωση του Υιού του Θεού γινόμεθα μέλη του σώματός Του, μέλη της Θεανθρώπινης εκκλησίας Του με σκοπό να ζήσουμε αιώνια στη βασιλεία Του. Η ενσάρκωση του Υιού του Θεού είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Όπως τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος: «Η αγάπη του Θεού τον ουρανό συνένωσε με τη γη: η αγάπη του Θεού τον άνθρωπο κάθισε στο βασιλικό θρόνο, η αγάπη του Θεού τον Θεό έφερε στη γη, η αγάπη του Θεού έκανε δούλο τον Δεσπότη, η αγάπη του Θεού έφτασε στο σημείο να προσφερθεί υπέρ των δούλων ο Αγαπητός, υπέρ των μισούντων ο Υιός... υπέρ των ανθρώπων ο Θεός, υπέρ των οικετών ο Ελεύθερος».
Η ενανθρώπηση του Υιού του Θεού είναι η φανέρωση της εκκλησίας του Χριστού δια των θείων μυστηρίων Της εξαγιάζοντας και σώζοντας τον πιστό από την αμαρτία του κόσμου. Η εκκλησία του Χριστού είναι μέσα στον κόσμο δια της θείας παρουσίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και σώζει τον άνθρωπο, χωρίς να βεβηλώνεται από την αμαρτία του κόσμου και του ανθρώπου. Είναι η πηγή του ύδατος του παναγίου Πνεύματος, που όποιος πίνει καθορίζεται και εξαγιάζεται.
Η θεία ενανθρώπηση του Υιού του Θεού στον κόσμο δεν παραμένει ένα εξωτερικό μυστήριο που δεν αγγίζει τον πιστό αλλά ένα μυστήριο της καρδιάς του πιστού, που αισθάνεται και βιώνει εσωτερικά το μέγα μυστήριο της θείας γεννήσεως του Ιησού Χριστού δια της ενώσεως μαζί Του. Ο Κύριος μυστηριακά σαρκώνεται μέσα μας δια της πίστεως και των αρετών της ζωής μας. Τότε αναγεννάται όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, αλλοιώνεται η ανθρώπινη φύση του δια της καθόδου του παναγίου πνεύματος του Ιησού Χριστού, αγιάζοντας τον πιστό. Γι’ αυτό ο κατά Χριστόν πιστός νιώθει μέσα του τον Ιησού Χριστό και εορτάζει καθημερινά τα Χριστούγεννα, διότι ακτινοβολεί από τις θείες άκτιστες ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Η ζωή του πλέον είναι η ενσάρκωση του Θεού μέσα του και γίνεται θεοφόρος και χριστοφόρος άνθρωπος. Φέρει μέσα του τον Ιησού Χριστό, την Αγιότητά του Τρισαγίου Θεού. Γιατί ο Κύριος δεν είναι πλέον ένα λόγος χειλέων αλλά η ζωή του, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος «Εν αυτώ ζώμεν κινούμεθα και εσμέν».
Η ενσάρκωση του Υιού Θεού δια της αειπαρθένου Μαρίας, της Κυρίας Θεοτόκου αναπλάσσει την ανθρώπινη φύση, τον άνθρωπο δια της αναγεννήσεως του δια της σταυρικής θυσίας Του και της ζωοποιού αναστάσεώς Του. Προσφέρει δια της θείας γεννήσεώς Του το άνοιγμα στο χώρο του παραδείσου, καθιστώντας τον άνθρωπο συγκληρονόμο Του στην βασιλεία των ουρανών. Ανοίγει νέους δρόμους ζωής δια της θείας επί γης ζωής Του. Δείχνει τον αληθινό προορισμό του, της θέωσή του, την αγιότητα, την πλήρη ένωση με το Θεό.
Η ενσάρκωση του Υιού Θεού είναι η σαρκωμένη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ταπεινώνεται ενώπιον του δημιουργήματός Του, για να δείξει την Θεϊκή ταπείνωσή Του, ώστε και εμείς οι πιστεύοντες αληθινά σ’ Αυτόν να ακολουθήσουμε στην πράξη την θεϊκή αγάπη Του, την φιλάνθρωπη αγάπη Του. Όπως τονίζει ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Τι μεγαλύτερη απόδειξη μπορείς να ζητήσεις άνθρωπε, για να δεις πόσο σε αγαπά ο Θεός; Τι περισσότερο μπορεί να θες για να καταλάβεις το έλεός Του; Αν η πράξη αυτή της ενανθρωπήσεώς Του δεν σε κάνει να τον υμνείς, όπως τον ύμνησαν οι Άγγελοι την ώρα εκείνη. Τι μπορεί πλέον να αγγίξει την καρδιά σου; Δεν θεώρησε ντροπή να ταπεινώσει τον εαυτό Του και να γίνει Ένας από εμάς, για να σώσει εμάς. Μπορείς, άνθρωπε, να ταπεινώσεις και συ το εαυτό σου τόσο πολύ για τον αδελφό σου; Μπορείς να κάνεις και συ πράξη στο ελάχιστο την υπέρτατη αυτή αγάπη Του; Τότε θα δοξασθείς και συ μαζί Του και θα γευθείς των αιωνίων αγαθών, που ετοίμασε για όσους τον αγαπήσουν».
Η ενανθρώπηση του Υιού Θεού αλλάζει την πορεία του κόσμου και στρέφει τα πάντα σε νέα ζωή, στη ζωή του Θεού. Γίνεται πλέον το φως του κόσμου που φωτίζει τα πάντα με τις άκτιστες ενέργειες του παναγίου πνεύματος, και ελευθερώνει τον κόσμο από το σκοτάδι της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας και κάθε πλάνης.
Η ενσάρκωση του Υιού Θεού οδηγεί στην Σταύρωση και στην Ανάσταση, στην δόξα του Θεού. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξα αυτού» (Ιωάν. α΄ 14). Σ’ αυτήν τη δόξα του Φωτός του Θεού να γίνουμε μέτοχοι, για να νιώθουμε τη χαρά των αγγέλων, την κατάνυξη των βοσκών, την ευλάβεια των μάγων, την θεοφορία της υπεραγίας Θεοτόκου με την πληρότητα της Θεότητος μέσα σε όλη την ύπαρξή της. Ας μην μείνουμε στην χαρά της θείας γεννήσεως του θείου βρέφους αλλά να ακολουθήσουμε το ενσαρκωμένο Υιόν του Θεού στην όλη ζωή Του, να γίνουμε μαθητές και μιμητές της θείας ταπεινής ζωής Του, φθάνοντας στην Σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του, ώστε και η δική μας ζωή να είναι όπως Εκείνου ταπεινή, φτωχή, σταυρική για να φθάσουμε στην Θεία Ανάσταση, θεασάμενη τη δόξα του Θεού, μετέχοντας σ’ Αυτήν.

Πηγή: ΑΚΤΕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από orthodoxia.gr - ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   25/12/2017
http://www.orthodoxia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου